AutentificareCautare

PDF Imprimare Email

Raport

privind Starea si Calitatea Invatamantului din unitatea scolara

   în anul şcolar 2009-2010

 

 

 

I.                     Contextul legislativ, politic-institutional, social-economic, cultural si ecologic cu conexiuni in domeniul educatiei

 

La baza întregii activităţi desfăşurate in anul scolar 2009-2010, au stat reglementarile urmatoarelor documente:

                ·  Legea Învăţământului nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare;

                · Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificări şi completări ulterioare;

·         Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei nr.75/12.07.2005;

                · Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;   

· Hotărârile Guvernului României, Ordonanţe ale Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar;

·         Hotararea Guvernului Romaniei nr.366/2007 privind organizarea si functionarea MEdCT;

·         Ordinul nr. 1409/29.06.2007 referitor la aprobarea Strategiei Ministerului Educatiei, Cercetatii si Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar ;

·         O.M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009, referitor la functia de diriginte;

·         O.M.E.C.I. nr. 4595/2009, continand criteriile de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice in invatamantul preuniversitar;

·         O.M.E.C.I. nr. 5097 cu privire la aprobarea programelor scolare;

·          O.M.E.C.I. nr. 4846/31.08.2009cu privire la Organizarea si Desfasurarea Evaluarii Nationale la cls. a VIII-a;

·         O.M.E.C.I. nr. 4848/31.08.2009 cu privire la Metodologia Admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011 si calendarul admiterii

· Ordinele, notele, notificările, adresele emise de M.E.C.I. şi adresele, deciziile ISMB;

                ·  Regulamentele interne ale ISMB şi ale unitatii de învăţământ;

                ·  Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale.

Comisia de orientare scolara din unitarea noastra s-a preocupat  de indrumarea parintilor si a elevilor pentru a opta la admitere nu numai pentru specialitatile teoretice in detrimentul unor specializari oferite  de invatamantul tehnic.

Efectul factorilor economici(situatia materiala precara a parintilor multor elevi, plecarea parintilor pentru a lucra in alte tari ale UE, pretul ridicat al mijloacelor necesare pentru parcurgerea anilor de scoala) poate fi extrem de grav. In acest context este utila intensificarea colaborarii scolii cu familia si comunitatea.

Desi unitatea noastra scolara este situata in cartier marginas, familia si comunitatea locala in general pot sprijini eforturile scolii  pentru educarea copiilor.

Relatia mass-media – Scoala Nr. 66 trebuie sa fie principiala, corecta, utila ambelor parti si sa aiba aprobarea ISMB, incat sa contribuie la imbunatatirea conceptiei generale asupra invatamantului romanesc.

Din punct de vedere tehnologic , prin programul BEI, in scoala se pun bazele asigurarii conditiilor unui invatamant modern la standarde europene:

· predarea-invatarea asistata de calculator la diverse discipline(limba romana, matematica, istorie, limbi straine, stiinte etc.) in cadrul laboratorului AeL, al cabinetului de limbi straine. Al cabinetului de informatica;

· asistenta psihopedagogica in cadrul cabinetului de consiliere psihopedagogica.

Din cauza poluarii ridicate a aerului, apei si solului prin reducerea cu 60% a spatiilor verzi in ultimii ani, invatatorii, dirigintii in cadrul comisiei dirigintilor si elevii in cadrul Consiliului elevilor sunt preocupati de proiecte ecologice incluse in strategia educationala pentru costientizarea copiilor in vederea adoptarii unei atitudini corecte fata de mediul inconjurator, care sa aiba ca efect imediat scaderea poluraii sonore si diminuarea pana la disparitie a poluarii cu deseuri in mediul scolar. Se vor continua programele si proiectele ecologice in colaborare cu Primaria Capitalei si Primaria S2 si ONG-uri.

 

 

 

 

II. Analiza S.W.O.T.  

                Puncte slabe.

 

                1.a) Resurse umane:

·         Lipsa posturilor de portar/paznici  pe durata programului orar;

·         Supraincarcarea fisei postului pentru personalul din conducere, pentru unele cadre didactice, secretar si neimplicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile scolii.

·         Lipsa comunicarii intre unele cadre didactice, relationarea deficitara intre unele cadre didactice si elevi /parintii elevilor altereaza atmosfera generala;

·         Suprapunerea lucrarilor urgente si termene nerealiste pentru unele lucrari solicitate;

·         Inexistenta serviciului contabil propriu;

·         Insuficientă motivaţie pentru unele cadre didactice;

·         Nivel social si material scazut al famiilor de provenienta a elevilor.

                1.b) Resurse materiale:

Se constata:

·         Functionarea in 2 schimburi , intre orele:8,00 – 19,00;

·         imposibilitatea folosirii laboratorului AeL ca si a celui de informatica din cauza nefinalizarii lucrarilor/ dotarii necesare;

·         Resurse financiare limitate;

·         Inexistenta unei sali de sport; prin programul de reabilitare(B.E.I.), cele 2 sali de clasa prevazute pt. orele de ed. fizica sunt doar sali de gimnastica;

·         limitarea terenului de sport, insuficienta sa amenajare/dotare;

·         Intarzierea dotarii cu table/mobilier in urma etapei I a lucrarilor, incat la 13.09.2010 sunt dotate cu mobilier toate clasele, mai putin laboratorul de biologie, fizica, chimie, iar cu table corespunzatoare sunt dotate doar 12 sali de clasa.

               

                Puncte tari:

2. Resurse umane si materiale:

·         Derularea programelor de formare/dezvoltare profesionala;

·         Existenta unei baze de date relativ cuprinzatoare privind populatia scolara, cadrele didactice, normarea, miscarile de personal, testele nationale, documente si situatii contabile;

·         Colaborarea eficienta si prompta cu celelalte foruri ale admnistratiei publice locale si teritoriale (Primaria Sectorului 2- I.S.M.B. Sector 2);

·         Existenta in unitatea scolara a calculatoarelor utilizate in activitati administrative;

·         Conectarea la Internet;

·     Solutionarea rapida a conflictelor ,in general, si luarea tuturor masurilor legale pentru solutionarea conflictelor in care este implicat profesorul de ed. plastica, in special;

·     Colaborarea buna cu parintii;

·         Relatia cu partenerii sociali (sindicatele) ;

·         Existenta unui numar mare de titulari asigurand astfel continuitatea la clase;

·         Profesionalismul cadrelor didactice (47,61% gradul didactic I , iar restul -  inscriere la obtinerea gradelor didactice, toate cadrele didactice sunt interesate de inscrierea la cursuri de perfectionare);

·         Numar de elevi mediu la clasa(25 elevi);

·         Disciplina scolara;

·         Programul educational „ Educatie ecologica”, in colaborare cu Primaria Capitalei;

·         Programul ecologic “Primavara scolilor”, in colaborare cu Primaria Sector 2.

·         Programul de parteneriat  „Schimb cultural intre Sc. Nr. 66 – Colegiul „Hippolyte Remy”, Coulommiers, Franta;

·         Multitudinea proiectelor educative la nivel de scoala, local, national;

·         Intreprinderea demersurilor pentru functionarea programului AFTER SCHOOL

·         Crearea site-ului scolii:www.scoala66.ro unde au fost postate toate informatiile importante legate de scoala , metodologia de admitere in clasa a 9-a,cat si variante de subiecte. De asemenea, s-a activat si un forum de unde directiunea afla eventualele probleme ale parintilor si ale elevilor si poate lua masuri imediat.Tot pe site sunt postate orarul scolii,programul de functionare al cabinetului medical cat si cel al cabinetului psihopedagogic.Se doreste si se lucreaza la activarea unui catalog virtual pe care parintii cunoscatori il vor putea accesa cu user si parola proprie.

·         S-a initiat concursul „Fruntasii lunii” in care elevii merituosi ai lunii sunt afisati atat pe panourile din holul scolii cat si pe site-ul acesteia iar in prima saptamana din semestrul al doilea au fost premiati si felicitati in careu in curtea scolii.

 

Oportunitati:

·         Deschiderea catre scoala manifestata de parinti;

·         Formarea si perfectionarea cadrelor didactice;

·         Existenta instrumentelor de lucru fundamentale ( manuale, programe scolare);

·         Relatia buna cu forurile ierarhic superioare;

·         Relatia buna cu administratia locala;

·         Relatia buna cu partenerii sociali.

 

 

Amenintari:

·         Inexistenta  unei legi avantajoase a sponsorizarii;

·         Situatia economica precara a familiilor elevilor;

·         Spatiu inadecvat pentru arhiva si activitatea de arhivare;

·         Numar  mic de achizitie de carte scolara raportat la numarul de elevi.

·         Inexistenta autonomiei institutionale

 

III. Analiza psiho-socio-demografica si de sanatate a populatiei scolare

       

    III.1. EFECTIVELE SCOLARE IN AN SCOLAR 2009/2010

 

     

     Pe cicluri si ani de studiu, situatia efectivelor scolare la inceputulanului scolar se prezinta astfel:

 

Nivel de învăţământ

 

Nr. elevi

  Clasa(nivel, nr.clase)

 Nr.elevi

Ø       Învăţământ primar

367

I-4

83

II-4

106

III-4

102

IV-3

76

Ø       Învăţământ gimnazial

380

V- 4

92

VI-4

88

VII-5

118

VIII-3

82

TOTAL

747

31 clase

 

 

Scoala noastra a functionat cu 31 de clase constituite cu efectivele prevazute de lege.

 

III.2.STAREA DE SANATATE IN RANDUL ELEVILOR

 

Din evidentele cabinetului medical, s-a observat existenta urmatoarelor afectiuni dispensarizabile: afectiuni senzoriale(in special vizuale), afectiuni metabolice si de nutritie

(diabet), afectiuni locomotorii(afectiuni coloana – scolioza, etc.), afectiuni cardiovasculare( cazuri de suflu sistolic), afectiuni respiratorii cronice(30 cazuri de asm bronsic/bronsita astmatiforma). In semestrul I ne-am confruntat cu 8 cazuri de gripa AH1N1, fapt pentru care am avut scoala inchisa pe o perioada de patru zile(noiembrie), perioada pe care am recuperat-o in decembrie. Se constata o buna colaborare a invatatorilor/dirigintilor cu personalul cabinetului medical scolar pentru rezolvarea cazurilor de imbolnaviri si pentru luarea masurilor de igiena corespunzatoare pentru pastrarea sanatatii colectivelor de elevi.

Directia scolii a intreprins masurile necesare  si s-a realizat controlul medical al tuturor angajatilor unitatii scolare de catre cadre sanitare din domeniul  medicinii muncii.

 

IV. RESURSE UMANE ( cadre didactice,cadre didactice auxiliare, personal nedidactic)

                Preocuparea pentru asigurarea calitatii educatiei in ceea ce priveste resursa umana s-a concretizat astfel:

a)       cadrele didactice – pregatire continua

-          adecvarea la nevoile elevilor si ale comunitatii

-          activitate didactica in conformitate cu documentele normative si bazata pe o metodologie centrata pe elev

-          evaluare si autoevaluare

b)       conducerea scolii

-     prin asigurarea resurselor, a bazei logistice, a conditiilor pentru o educatie

 de calitate si pentru buna desfasurare a Tezelor cu subiect unic

-          asigurarea comunicarii interne si externe a institutiei scolare

-          conducerea proceselor de dezvoltare institutionala

­          In Scoala cu cls.I-VIII Nr.66 si-au desfasurat activitatea:

·         49 cadre didactice;

·         8 personal nedidactic;

      ·    3 personal didactic auxiliar;

 

 

Titulari

suplinitori

pensionari

2009/2010

  38    (77,55%)

      8

    3

 

V. MANAGEMENT, RELATII DE COLABORARE, RELATII CU PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE

 

 

-          A existat preocupare pentru asigurarea logisticii necesare(xerox, calculator etc.) si organizarea punctelor de informare-documentare(pe discipline, pe proiecte educative, perfectionare etc.) in cadrul unitatii scolare– prin afisaj (in cancelarie, culoarele scolii, biblioteca etc.), sedintele Cons. de administratie, profesoral, al parintilor, sedintele comisiilor avizate;

-          In fluidizarea informatiei au existat disfunctionalitati si din cauza  faptului ca nu toate

cadrele didactice frecventeaza cancelaria pentru a citi documentele si comunicarile

 expuse.

-          Directorii si comisia de perfectionare au prelucrat actele normative specifice la nivelul tuturor compartimentelor unitatii scolare;

-          periodic s-a urmarit solutionarea prompta a cererilor, sesizarilor , iar directorul a verificat modul de solutionare a sesizarilor in cadrul Consiliului de adm./profesoral, consiliul clasei, comisii etc.;

-          Directorii si comisia de disciplina s-au straduit sa rezolve situatii conflictuale intre cadrele didactice(orarul scolii), intre prof. de specialitate si conducerea unitatii scolare; intre elevi si profesori; intre profesori si parinti pentru asigurarea unui climat de munca eficient.

-          Directorii, membrii Consiliului de administratie, profesori si invatatori in colaborare cu administratia scolii au avut in vedere monitorizarea lucrarilor de reabilitare si au contribuit la o relationare buna cu echipele de constructori si cu reprezentantii Primariei Capitalei/firmelor implicate in proiect.

-          Se impune efortul tuturor cadrelor didactice si a personalului auxiliar si de intretinere pentru a imbunatati permanent imaginea Scolii Nr.66.

 

V.1. INSPECTIA SCOLARA

 

 

Inspecţia şcolară ca principală formă de îndrumare, control şi evaluare a unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice realizată de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovatiei si al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a avut în vedere:

 

Ø       Activitatea de ansamblu a unitaţii şcolare;

 

Ø       Activitatea unor servicii/birouri/compartimente;

 

Ø       Activitatea pe una sau mai multe arii curriculare;

 

Ø       Activitatea comisiilor metodice;

 

Ø       Activitatea desfăşurată de fiecare cadru didactic.

                                                                                                                                            

    1. In anul scolar 2009-2010 – semestrul I, Scoala Nr.66 , prin cele 4 INSPECTII TEMATICE:

·         30.09.2009

·         04.12.2009

·         29.01.2010

·         16.02.2010

·         04.05.2010

·         10.06.2010

a fost evaluata pe urmatoarele aspecte, specifice momentelor semestrului I, constatandu-se indeplinirea in totalitate a activitatii de ansamblu, cat si a activitatilor pe compartimente/arii curriculare/comisii metodice:

-          realizarea proiectarii didactice(planificarea calendaristica, proiectarea unitatii de invatare);

-          componenta formatiunilor de studiu(nr.elevi/clasa);

-          transferul elevilor;

-          situatia scolara la 15 iunie/15 septembrie;

-          verificarea incadrarii pe discipline;

-          intocmirea orarului;

-          emiterea deciziilor de numire a responsabililor comisiilor metodice, a secretarilor cons.prof. si de administratie;

-          tematica Consiliilor de administratie si profesoral;

-          monitorizarea modului de desfasurare a procesului instructiv-educativ;

a)        respectarea planificarii calendaristice pe discipline,

b)       verificarea ritmicitatii notarii,

c)        asistentele la ore ale directorilor;

-          monitorizarea respectarii programului activitatilor educative:

a)        respectarea graficului activitatilor,

b)       existenta parteneriatelor, programelor si colaborarea cu alte institutii;

-          elaborarea documentelor manageriale;

-          programul de formare a cadrelor didactice la nivelul unitatii scolare;

-          respectarea legislatiei;

-          gradul de atingere a obiectivelor prevazute in documentele de proiectare a activitatii didactice in unitatea de invatamant, prin evaluarea nivelului de atingere a standardelor educationale de catre elevi la toate disciplinele de invatamant precum si aplicarea riguroasa a criteriilor de evaluare standard elaborate de CNCEIP(Cons. Nat. al Crit. de Eval. in Inv. Preuniversitar);

-          documentele Comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar;

-          activitatea Consiliului elevilor;

Pe 27.04.2010, a avut loc controlul efectuat de comisia desemnata de ISMB pentru verificarea modului de incadrarea personalului din invatamant la 01.01.2010 si respectarea prevederilor Legii Nr. 330/2009 si a Legii 387/2009;

 

2.      INSPECŢII SPECIALE ( GRADE, DEFINITIVAT)

 

·         Au avut loc 2 inspectii curente de specialitate, I.C.1 pentru acordarea gradului II in invatamant (prof. religie Anton Simona, prof. Limba romana Lungu Claudia)

·         Modoran Violeta –  preinspectie si inspecţie definitivat

·         Şişu Raluca – preinspecţie gradul I

·         Inspectia IC1 pentru inscrierea la gr. did. II – prof. ed. fizica Cioaca Daniela;

·         Inspectia speciala pentru acordarea gradului definitiv - prof. ed. fizica Naftanaila Tatiana

·         Inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I – prof. religie David Rodica

 

 

 

 

CE FACE BINE SCOALA?

 

În urma inspecţiilor s-au constatat următoarele aspecte pozitive :

 

Ø         echipa manageriala practică un  stil managerial democratic, deciziile fiind discutate şi aprobate în Consiliul profersoral şi în Consiliul  de administraţie;

Ø         sunt utilizate analize SWOT şi PESTE în stabilirea nevoilor şcolii şi elaborarea planurilor manageriale;

Ø         în general se asigură un climat favorabil studiului şi educaţiei;

Ø         există preocupare  pentru asigurarea unei oferte educaţionale atractive;

Ø         se respectă şi se aplică curriculum-ul naţional şi cel local;

Ø         resursele financiare ale scolii sunt judicios folosite;

Ø         managementul claselor este corespunzător la toate nivele;

Ø         există o preocupare a majorităţii cadrelor didactice pentru propria perfecţionare şi formare continuă;

Ø         şcoala colaborează bine cu părinţii şi comunitatea locală;

Ø         părinţii sunt implicaţi în viaţa şcolii - în general prin ajutor gospodăresc şi financiar;

Ø         strategiile educaţionale folosite în activităţile extracurriculare  şi extraşcolare înlesnesc implicarea activă a elevilor, ceea ce reprezintă o contribuţie pozitivă la dezvoltarea lor personală;

Ø         se organizează activităţi de pregătire suplimentară pentru absolvenţi (clasa a VIII-a ) in vederea examenelor nationale, cat si pentru pregătirea elevilor cu aptitudini la diverse discipline pentru participarea la olimpiadele şi concursurile scolare;

Ø         există preocupare pentru asigurarea  securităţii elevilor

 

CE TREBUIE SA MAI DEZVOLTE SCOALA?

 

Ø       urmărirea sistematică a progresului şcolar, folosirea rezultatelor de la testele predictive în scopul reglării procesului de învăţământ;

Ø         analiza comparativă dintre evaluarea elevilor la nivelul unităţii şcolare cu rezultatele obţinute la olimpiade si concursuri scolare, cu acelaşi rol de reglare a procesului de învăţământ în sensul evaluării obiective;

Ø         monitorizarea progresului şcolar pe cicluri de învăţământ şi compararea acestora, în vederea realizării unei aprecieri reale; centrarea activităţii didactice pe elev, insistarea pe activităţi independente sau în echipe, cu atribuţii precise pentru fiecare membru al acestora;

Ø        dotarea corespunzatoare a laboratoarelor ;

Ø       creşterea gradului de implicare a tuturor cadrelor didactice în toată activitatea de la nivelul şcolii;

Ø         întreţinerea spaţiului din jurul şcolii (spaţiul verde, iluminatul în curtea şcolii, semnalizarea trecerii de pietoni);

Ø         dezvoltarea bazei tehnico-materiale la toate disciplinele;

Ø         corelarea CDŞ-urilor cu nevoile şi dorinţele elevilor, ale părinţilor şi ale comunităţii locale;

Ø         organizarea unor programe educaţionale pentru părinţi;

Ø         o corelare mai bună a relaţiilor profesor-elev-părinte pentru micşorarea numărului absenţelor şi prevenirea abandonului şcolar.

 

CE LE PLACE ELEVILOR?

 

Ø       atitudinea şi activitatea cadrelor didactice;

Ø       atmosfera din şcoală;

Ø       şcoala le oferă elevilor ceea ce doresc să înveţe;

Ø       in scoala nu se fumează şi nu se consumă alcool;

Ø       faptul că sunt consultaţi în luarea deciziilor la nivelul clasei şi la nivelul şcolii;

Ø       îndrumarea competentă în pregătire la majoritatea disciplinelor;

Ø       climatul favorabil pentru foarte buna desfăşurare a activităţii.

 

CE LE PLACE PARINTILOR?

 

Ø       demersurile facute pentru imbunatatirea aspectului şcolii;

Ø       implicarea şi profesionalismul majorităţii cadrelor didactice;

Ø       progresele în relaţia profesor-elev;

Ø       organizarea de activităţi extraşcolare pentru elevi;

Ø       siguranţa elevilor în şcoală ;

Ø       faptul că nu se consumă tutun, alcool sau droguri în şcoală;

Ø       preocuparea pentru innoirea bazei materiale din scoala;

Ø       curăţenia şcolii.

 

 

V.2. ACTIVITATEA  DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI DIDACTIC

 

 

Obiectivele referitoare la formarea şi dezvoltarea resurselor umane stabilite prin planul managerial

 

Ø          Asigurarea cunoaşterii în scoala a legilor, ordinelor, metodologiei şi a celorlalte acte normative privind perfecţionarea / formarea cadrelor didactice, prin organizarea Consiliilor profesorale cu tema.

Ø          Creşterea calităţii resursei umane angajate  în vederea îndeplinirii scopurilor educative propuse .

Ø          Asigurarea unui sistem modern de formare a cadrelor didactice din perspectiva managementului educativ

Ø       Asigurarea unei noi dimensiuni a practicii pedagogice şi a activităţii de tutoriat, in cadrul comisiilor metodice.

Ø          Formarea profesorilor metodisti, a cadrelor didactice de specialitate şi a directorilor unitatilor şcolare prin: cursuri CCD, masterate, grade didactice.

Ø          Creşterea eficienţei  activitatilor de formare prin participarea la nivel de  sector/municipiu la activitati metodice.

Ø          Aprofundarea dimensiunii europene prin proiecte internaţionale.

 Dintre activitatile specifice semestrului I si a sem.II, se remarca atentia acordata, la nivelul catedrelor/comisiilor metodice/ariilor curriculare, utilizarii metodelor moderne privind individualizarea procesului de predare-invatare.

 

DATE CU BENEFICIARII PROGRAMELOR DE FORMARE

Categoria de personal

Nr. personal participant la acţiuni de formare desfăşurate în anul şcolar

2009-20109

Personal didactic

v       învăţători/ institutori

 

v       profesori

v       personal didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control

 

 15

 

 

29

 

1

Personal didactic auxiliar

v       secretar

v       analist(ajutor) programator

 

1

 

1

Total

47

Activitati de formare profesionala:

Ø       Participare la activitatea de formare a cadrelor didactice in cadrul Proiectului Strategic “Instruirea in societatea cunoasterii”, Cursul de formare INTEL@TEACH – Instruire in societatea cunoasterii- iulie-octombrie 2010 – prof. inv. primar Grigorescu Catalina, organizat de CCD, MECTS si SIVECO.

 

Ø       Studii în curs de finalizare

-  înv. Ghiţă Nicoleta şi înv. Chiriţă Diana – anul III -Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Spiru Haret, Bucureşti

 

Ø       cursuri MASTER: director Topana Monica:cursuri Master Educatie si Management Scolar ce se desfasoara la Facultatea de stiinte aplicate din cadrul Facultatii Politehnice Bucuresti; consilier Ruse Clara a participat pe tot parcursul anului scolar la cursurile pentru Masterul „Psihoterapii cognitiv-comportamentale” in cadrul Universutatii „Titu Maiorescu”;

Ø       cursuri CCD:

-  Curs „Initiere in Pedgogia Waldorf” (CCD+Lic.Waldorf)-prof. Anton S.

- „Repere metodologie in predarea disciplinei Stiinte”, Liceul „Gr. Moisil” – prof. Proorocu A., Broasca V.

-   „Metodica predarii fizicii”, prof. Proorocu Aneta;

Ø       cursuri pentru completarea studiilor: Universitatea “Spiru Haret”-Facultatea de Psihologie:  Ghita N., Chirita D.

Ø       Curs in vederea instruirii responsabilului comisiei PSI din scoala, prof. Stoicea Rebeca: curs „Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI” organizat de S.C. INTRATEST S.R.L. (Scoala de formare profesionala, in colaborare cu Inspectoratul general pentru situtii de urgenta) – octombrie 2009

Ø       curs la CCD de secretar/bibliotecar – secretar Constantinescu V.;

Ø       curs Inspector resurse umane in cadrul INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOL in colaborare cu MECTS – secretar Constantinecu V.

Ø       Participarea la sedintele de cerc pedagogic:

-          in scoala: la clasa I lectii demonstrative la limba romana-Modoran V. si la matematica-Dumitru V; la clasa a II-a lectia demonstrativa de abilitati practice-Sisu R.

-          pe sector/municipiu: participare la o lectie deschisa la liceaul „George Cosbuc” – „Cercul de lectura” prof. Lungu Claudia

Ø       Organizarea in Scoala Nr. 66 a cercului pedagogic invatatori – clasa a III-a – grupa B, Sector 2 (invatatori: Dumitru Al., Grigorescu C., Iancu M., sub coordonarea d-nei Inspector Chiorean G.): cu titlul „Modalitati si tehnici de mentinere si captare a atentiei”; 

Ø       lectie demonstrativa si referat –Predarea limbii engleze asistate de calculator - in cadrul Cercului pedagogic/sector sustinut de prof. Sabina Stanescu;

Ø       organizarea sedintelor tematice in cadrul Consiliului profesoral: “Asigurarea calitatii procesului de formare continua a personalului didactic” (responsabil comisie Dumitru Alexandrina).

 

V.3. PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALA

 

      Efectele parteneriatului cu comunitatea locala sunt de natura sa asigure performante scolare crescute, accesul deschis spre informatie si comunicare, dezvoltarea personala      atat a copiilor, cat si a adultilor implicati.

      Pornind de la aceste considerente, una din directiile majore de actiune ale Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti a constituit-o dezvoltarea si extinderea relatiilor de parteneriat cu comunitatea locla, prin cultivarea unei relatii deschise si facilitarea accesului acesteia la informatiile cu caracter public, prin aducerea la cunostinta a parintilor-elevilor-membrilor comunitatii, a problemelor cu care se confrunta scoala azi, inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali in solutionarea acestora.

      Administratia locala a sprijinit acordarea burselor sociale ale elevilor care provin din familii defavorizate. Consiliile Locale s-au implicat si prin sustinerea financiara a unor activitati extracurriculare, concursuri sportive si cultural-artistice organizate de scoala in anul scolar 2009-2010.

S-a intensificat colaborarea scolii cu: Politia de proximitate, Politia Comunitara, Brigada de interventii a Jandarmeriei, , Parohia “Marcuta”, manastirea “Pasarea”, institutii culturale, agenti economici.

 

VI. ASPECTE/DIMENSIUNI CALITATIVE ALE INVATAMANTULUI

 

VI.1. SITUATIA STATISTICA LA SFARSITUL SEMESTRULUI II

 

Rezultatele obţinute la învăţătură la sfârşitul semestrului II reprezintă un indicator de bază în ceea ce priveşte calitatea procesului instructiv – educativ.

Astfel la:

· învăţământul primar ; 367 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2009-2010, au ramas in evidenta la sfarsitul semestrului II:  371 elevi, din care au promovat toti:371.

·               la învăţământul gimnazial din 380 de elevi înscrişi la inceputul anului scolar, au ramas inevidenta la sfarsitul semestrului II: 381 elevi, din care: au promovat 347 elevi, 7 elevi repetenti(Vasile George-VC, Briceag Bogdan si Neicu Serban-VI B, Ionita Sorin- VI C, Stan Delia – VI D, Caradima Camelia si Ion Roberto - VIII A) si 27 de elevi corigenti(15 elevi – la 1 obiect si 12 elevi la 2 obiecte), dintre care la incheierea sesiunii de corigenta august-septembrie 2010 a fost declarat repetent elevul Varlan Dumitrucu – clasa a V-a D; procentul de promovabilitate fiind:97,91%.

·                       In urma sesiunii examenelor de corigenta, din totalul de 752 de elevi aflati in evidenta, au promovat 744 elevi, procentul de promovabilitate: 98,93%.

 

 

 

 

 

Ø               Situatia absentelor:

Ø       Clasele I-IV:

clasa

Total absente

Motivate

I A

-

-

I B

55

22

I C

11

11

I D

67

67

II A

-

-

II B

70

35

II C

169

151

II D

33

32

III A

-

-

III B

31

31

III C

16

16

III D

82

77

IV A

-

-

IV B

247

180

IV C

25

-

Total clasele I-IV

806

622

Ø       Clasele V-VIII

Clasa

Total absente

Motivate

V A

416

396

V B

560

302

V C

950

857

V D

563

431

VI A

682

682

VI B

814

521

VI C

661

470

VI D

1536

1259

VII A

963

749

VII B

1029

1585

VII C

1375

1100

VII D

964

582

VII E

525

405

VIII A

2267

1600

VIII B

1445

636

VIII C

683

618

Total clasele V-VIII

15433

11193

 

Parintii sunt atentionati in scris cand elevii acumuleaza un numar mare de absente nemotivate. In toate cazurile s-a luat legatura cu familia pentru a stabili cauzele absentelor si pentru a gasi modalitati de colaborare eficiente.

 

 

VI. 2. Rezultate scolare la examenele nationale  

 

La Scoala cu cls. I-VIII Nr.66, cei 80 de elevi inscrisi la clasa a VIII-a au sustinut Evaluarea nationala in sesiunea mai 2010 avand urmatoarea prezenta:

-          la proba de limba si literatura romana au participat toti cei 80 de elevi;

-          la proba de matematica au fost prezenti 79 elevi.

                Elevii au fost repartizati in ordine alfabetica, pe scoala, cate unul in banca, in 6 sali la disciplinele limba si literatura romana/matematica.

                Plicul cu subiecte a fost ridicat de la Centrul de comunicare – Scoala nr. 24, in zilele de 4, 12 mai,  a fost desigilat in prezenta membrilor Comisiei la ora 11:30. Subiectele au fost multiplicate si distribuite la sali pana la ora 12:00.

                Comisia din unitatea de invatamant a dispus de logistica necesara bunei desfasurari a tezelor.

                Membrii Comisiei stabiliti prin decizia I.S.M.B. nr.1045 din 02.05.2010 au fost instruiti inaintea fiecarei probe de evaluare, asistentii au fost repartizati la sali prin tragere la sorti, au semnat declaratii ca nu au rude printre candidati si ca au luat la cunostinta de prevederile Metodologiei de organizare su desfasurare a EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEIi a VIII-a in anul scolar 2009-2010, aprobata prin O.M.E.C.I. nr. 4846/ 31.08.2009. Au fost intocmite procesele verbale pentru desigilarea plicurilor, pentru instruirea asistentilor si preluarea mapelor cu materialele necesare, procese-verbale pentru instruirea elevilor, pentru primirea lucrarilor scrise, pentru predarea lucrarilor catre presedintele comisiei.

                Comisia a organizat in scoala desfasurarea  evaluarii lucrarilor pentru probele: Limba si literatura romana si Matematica, respectand calendarul I.S.M.B.

                Inainte de inceperea evaluarii lucrarilor profesorii participanti la evaluare au fost instruiti asupra metodologiei pe care trebuie sa o respecte. La finalul evaluarii, nu s-a constatat diferenta mai mare de 1 punct intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori ai lucrarii. Fiecare profesor evaluator a trecut punctajul obtinut de elev in borderoul intocmit pe baza baremului de evaluare si de notare si a transcris pe fiecare lucrare nota acordata, apoi a semnat. Mentionam ca la proba de limba romana un singur elev a facut contestatie, nota definitiva a lucrarii fiind cea acordata la reevaluarea care a avut loc la Scoala Nr. 56, lucrarea fiind predata de presedintele comisie insotit de un membru al acesteia.

               

 Rezultatele elevilor au fost afisate respectand calendarul I.S.M.B.

                Rezultatele evaluarii nationale

                Participarea la evaluarea nationala a fost de 100% pentru proba de limba si literatura romana  iar la proba de matematica a lipsit un elev.

                Procentul de promovabilitate si distribuire a notelor a fost:

 

Limba si literatura romana

Clasa a VIII-a

Elevi prezenti: 80, procent de promovabilitate: 88,75 %

Distributia notelor

Note sub 5 – 9 elevi, note intre 5-5.99 – 4 elevi, note intre 6-6.99 - 19 elevi, note intre 7-7.99    18 elevi, note intre 8-8.99 -17 elevi, note intre 9-9.99 – 12 elevi, nota 10 – 1 elev.

 

Matematica

 

Clasa a VIII-a

                Elevi prezenti: 79, procent de promovabilitate: 82.27 %

                Distributia notelor

Note sub 5 – 14 elevi, note intre 5-5.99 – 18 elevi, note intre 6-6.99 - 15 elevi, note intre 7-7.99    15 elevi, note intre 8-8.99 -11 elevi, note intre 9-9.99 – 7 elevi, nota 10 – 1 elev.

 

                Pentru elevul ION C. ROBERTO-ALEXANDRU, care nu s-a prezentat la proba de matematica, s-a organizat, conform metodologiei, sustinerea probei in sesiunea speciala.Elevul

s-a prezentat si a fost evaluat cu nota 4(patru).

                In urma sesiunii speciale rezulatele de la proba de matematica au suportat modificari, prezentadu-se in felul urmator:

                Elevi prezenti: 80, procent de promovabilitate: 81.25 %

                Distributia notelor

Note sub 5 – 15 elevi, note intre 5-5.99 – 18 elevi, note intre 6-6.99 - 15 elevi, note intre 7-7.99    15 elevi, note intre 8-8.99 -11 elevi, note intre 9-9.99 – 7 elevi, nota 10 – 1 elev.

 

Comparand rezultatele obtinute de elevi la evaluare cu evaluarile pe parcursul anului scolar, se constata ca majoritatea notelor obtinute la evaluare sunt egale sau cu diferenta de pana la un punct cu cele de la evaluarile curente.

In evaluarea rezulatelor obtinute, pot fi identificate si alte aspecte:

-          gradul de solicitare al elevilor cu prilejul sustinerii evaluarii nationale nu a fost de mare dificultate;

-   gradul de suprasolicitare a profesorilor membri in Comisia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale a elevilor clasei a VIII-a.

Presedintele comisiei a predat pe baza de proces-verbal catalogul electronic si doua exemplare tiparite ale acestuia, completate cu notele obtinute la evaluare si semnate de presedinte, membrii comisiei, evaluatori si asistenti atat pentru sesiunea mai cat si pentru sesiunea speciala mai-iunie.

 

 

 

VI.3 Activitatea metodica

 

Membrii Consiliului de administratie au reactualizat Regulamentul intern al scolii si s-au preocupat de popularizarea in unitatea scolara a tuturor documentelor.

                Sefii comisiilor metodice si ai comisiilor pe probleme si-au proiectat activitatea prin planurile manageriale pe compartimente si au stabilit calendarul si comisiile de elaborare a subiectelor pentru olimpiade; metodistii scolii au participat la proiectarea programelor pentru activitatile de la nivelul sectorului 2. Au fost elaborate programele de perfectionare a cadrelor didactice in cadrul comisiei de perfectionare din scoala.

Pe comisii metodice, s-a efectuat monitorizarea si valorificarea rezultatelor elevilor la evaluarile interne, prin rapoarte intocmite la finele semestrului.

Pe comisii metodice, s-a urmarit si modul in care fiecare cadru didactic in parte a realizat: parcurgerea ritmica a materiei, analiza obiectiva a nivelului de pregatire a elevilor la inceput de an scolar; in luna octombrie s-a organizat elaborarea de teste predictive, sustinute de catre elevii claselor V-VIII la limba romana, matematica, limbi straine etc.

Responsabilii comisiilor au urmarit  evaluarea continua si concreta a elevilor, planificarea si desfasurarea lucrarilor semestriale, elaborarea de materiale complementare pentru activitatea de predare-invatare, pentru a raspunde nevoilor educationale ale societatii actuale.

Pentru elevii de clasa a VIII-a s-a desfasurat un program de pregatire pentru disciplinele evaluarii nationale; in acelasi timp elevii claselor a IV-a si elevii olimpici de la clasele V-VIII au beneficiat de pregatire speciala pentru performante scolare, iar elevii cu rezultate slabe la matematica au beneficiat de sprijinul oferit in cadrul proiectului de voluntariat in cadrul parteneriatului cu elevi dotati de la liceul „Sfantul Pantelimon”.

Prin proiectele educative derulate in cadrul catedrei de religie („Hristos impartasit copiilor”, „Va este dor de bunici” etc.)derulate in parteneriat cu Patriarhia Romana, ISMB, Parohia „Marcuta”, elevii scolii au fost premiati cu tabere – gratuit – la Durau, la Bisoca.

Membrii comisiilor metodice au participat impreuna cu elevii claselor V-VIII la sesiunea de comunicari stiintifice, organizata in scoala in lunile decembrie 2009 si mai 2010, pe sectiuni. La fizica a fost organizat cu acest prilej  cu elevii claselor VI-VIII coordonati de prof. Proorocu Aneta un Atelier-scoala si o expozitie de ilustratii cu teme din fizica si stiinta. La limba engleza a avut loc lectia deschisa la clasa I A- prof. Stanescu S. La dirigentie prof. Gopsa Monica a tinut lectia deschisa la clasa a V-a A.

Activitatea la clasele I-IV s-a desfasurat, dupa cum urmeaza:

 

·         Participarea la Cercurile pedagogice organizate la nivel de sector

 

·         Desfasurarea Cercului pedagogic cu tema:

      Exemple de bune practici privind importanta captarii şi  menţinerii atenţiei în procesul de învăţământ – Tehnici şi modalităţi concrete de captare a atenţiei la toate disciplinele de învăţământ, la cls. a III-a, grupa B in Scoala Nr. 66 de către înv. Dumitru Alexandrina, prof. inv. primar Grigorescu Catalina, prof. înv. primar Iancu Monica

      ianuarie 2010

 

·         Dezbatere cu tema Exemple de bune practici privind importanta captarii şi  menţinerii atenţiei în procesul de învăţământ – Tehnici şi modalităţi concrete de captare a atenţiei la toate disciplinele de învăţământ, la cls. a III-a , grupa B – pentru debutanti

      Simularea unei lecţii de tip integrat susţinută de înv. Dumitru Alexandrina, prof. inv. primar Grigorescu Catalina, prof. înv. primar Iancu Monica

         februarie 2010

 

·         Organizare de activităţi metodice la nivelul fiecărei comisii metodice, conform planificărilor semestriale: dezbateri, mese rotunde, lecţii demonstrative

·         Organizarea in Scoala Nr.66 a Cercului pedagogic/sector sustinut de prof. Sabina Stanescu, in cadrul caruia d-na prof. A prezentat  o lectie demonstrativa si referatul cu tema Predarea limbii engleze asistate de calculator.

 

tie demonstrativa si referat –Predarea limbii engleze asistate de calculator - in cadrul Cercului pedagogic/sector sustinut de prof. Sabina Stanescu;

 

 

 

 

VII. Situatia bazei materiale(infrastructura invatamantului, dotarea, resursele materiale

VII.1. /VII.2./VII.3.Starea fizica/juridica a cladirilor /Situatia utilitatilor/Masuri de imbunatatire a infrastructurii

 

In colaborare cu Primaria Capitalei, in luna septembrie, s-au incheiat lucrarile de reabilitare a scolii prin programul BEI si s-a derulat etapa I de dotare cu mobilier a scolii, astfel incat in anul scolar2009-2010 au fost imbunatatite aceste aspecte ale bazei materiale, in conformitate cu normele europene.

 

-          Au fost stabilite inca de la inceputul anului scolar prioritatile in vederea asigurarii conditiilor materiale necesare pentru buna functionare a scolii

-           imbunatatirea dotarii scolii cu aparatura necesara noilor exigente impuse de Inspectoratul scolar.

-           asigurarea cu materiale consumabile necesare;

-          asigurarea materialelor necesare igienizarii scolii;

-          asigurarea abonamentului lunar cablu Tv;

-          repararea aparaturii, a mobilierului etc.

◊ bugetar,

§         Prin proiectul “PRIMAVARA SCOLILOR”, Primaria S2 a dotat scoala cu:

·         Multi functional color

·         Xerox alb-negru

 

◊ extrabugetar

·         Conducerea scolii s-a preocupat permanent de negocierea si monitorizarea actiunilor unitatii scolare pentru obtinerea contractelor de sponsorizare si a fondurilor extrabugetare in special pentru derularea proiectelor educative.

·         Colectivul didactic al scolii este preocupat de atragerea de sponsorizari pentru sustinerea proiectelor si parteneriatelor in care este implicata scoala la nivel national si international. Din sponsorizarile obtinute in anul scolar 2009-2010, amintim BCR – 2000 Euro si 10 000 RON, de la BORSEC ROMANIA prin Sediul ANAF-sector5; 1000 RON – „PRIMOLA”; alte sponsorizari au fost obtinute prin parteneriatul scolii cu Palatul Copiilor, Liceul „Nichita Stanescu”, firme de transport. Toate aceste sponsorizari/colaborari au contribuit la foarte buna realizare a schimbului cultural al corului Scolii Nr.66 cu partenerii francezi din Colegiul Hippolyte Remy, Coulommiers – Franta, a activitatilor desfasurate pe durata vizitei acestora in Bucuresti (mai 2010).

·         Parinti de la clasele a V-a A, a III-a A prin colaborare cu prof. Stanescu S., au sponsorizat cabinetul de limba engleza cu o imprimanta multifunctionala si 6 monitoare.

·         D-na prof. Stanescu S. A sponsorizat cabinetul de Lb engleza cu doua splitere.

·         Cu sprijinul Consiliului reprezentativ al parintilor s-au  asigurat materialele necesare igienizarii scolii, materiale consumabile necesare compartimentului secretariat si administrativ

convorbiri telefonice care depasesc plafonul alocat

abonament lunar RATB;

transport manuale, rechizite,

pentru intretinere si  reparatii(materiale necesare reparatiei instalatiilor sanitare, becuri, neoane, prelungitoare, prize, robinete etc.),

comitetele de parinti au fost preocupate de asigurarea securitatii elevilor in incinta scolii

 

SITUATIA MANUALELOR

Au fost asigurate manuale scolare noi pentru clasa I(100%), iar pentru clasele II-VIII in procent de 25%.

 

 

 

ALTE FACILITATI ACORDATE ELEVILOR

Toti elevii au beneficiat de asistenta medicala, prin medicul si asistenta cabinetului scolar – 4 zile/saptamana.

Elevii au beneficiat si de asistenta psihopedagogica asigurata  prin:

a) activitati de consiliere individuala pentru :

·         dificultati de adaptare la mediul scolar,

·          cunoasterea de sine si nevoia de dezvoltare personala,

·         cunoasterea resurselor si valorilor personale in vederea orientarii carierei

·         dificultati de comunicare

b)activitati de consiliere desfasurate la clase(pentru acelasi tip de probleme de la punctul a.)

c) concilierea vocationala a elevilor.

Au primit burse :

-          sociale: 10 elevi;

-          medicale: 1 elev;

-          orfani: 1 elev.

Au beneficiat de rechizite scolare: 9 elevi.

Alocatiile au fost acordate conform legislatiei in vigoare.

VII.4. Situatia bazei sportive

Scoala dispune doar de 2 sali de gimnastica nedotate amenajata in sali de clasa, nu are sala de sport, iar terenul de sport este mult diminuat si nedotat corespunzator in urma lucrarilor prin Programul BEI.

VII.5. Situatia altor spatii

Laboratorul de chimie si de fizica sunt incomplet dotate cu mobilierul necesar, laboratorul de biologie este nedotat cu mobilierul specific, laboratorul AeL este nefunctional in urma lucrarilor efectuate, la fel ca si cabinetul de informatica.

VII.6. Situatia dotarii cu calculatoare

Scoala dispune de calculatoare pentru sectorul administrativ, pentru laboratorul AeL si pentru cabinetul de limbi straine(un calculator). Aceasta dotare urmeaza a se imbunatati la finalizarea dotarii prin programul BEI.

 

VIII. INTEGRAREA EUROPEANA. Relatii internationale, programe de cooperare internationala, parteneriate, infratiri etc.

                Elevii scolii au participat la actiunile organizate de ISMB.

S-au facut demersuri pentru parteneriat interinstitutional la nivel european cu un colegiu din Franta si s-a efectuat vizita elevilor corului francez  „Les Jeunes Chanteurs de Coulommiers”pentru sustinerea concertelor comune cu partenerii romani  (luna mai 2010). Corurile partenere au sustinut un concert pe 14 mai 2010 la Palatul National al Copiilor. Evenimentul a facut parte dintr-o suita de intalniri, excursii, vizite, , schimburi de idei in cadrul activitatilor prezentate in scoala noastra pe durata vizitei(cls. a II-a B, a III-a A/C, a VI-a A, a VIII-a B).

Elevii Scolii Nr.66 au fost medaliati cu aur, argint si bronz pentru participarea la Concursul International Pentel, organizat in Japonia in 2009, iar FUNDATION FOR ART EDUCATION – JAPONIA A PREMIAT si in  2010 lucrarile eleviloe nostri cu medalia de aur(cls. III) si medalia de argint(cls. VI).

 

IX. ACTIVITATI EDUCATIVE LA NIVELUL UNITATII SCOLARE

Elevii Scolii Nr.66 au participat la olimpiadele si concursurile scolare organizate la nivel local, municipal , national si international:

CONCURSURI ŞCOLARE

 

 

·         Rezultate obţinute la OLIMPIADE PE DISCIPLINE LA CLASA a IV-a

                                                               ETAPA PE SECTOR

 

                                                            Limba şi literatura română

 

Elev

Clasa

Punctaj

Premiul

Invatator

SAKUH SAID

IV B

95

I

ZAHARIA ELENA

OPROIU MARIA

IV C

92, 2

II

CHIRITA DIANA

BUZATU FLAVIUS

IV A

88, 7

III

GHIŢĂ NICOLETA

NEDELCU ŞTEFAN

IV C

88

M

CHIRITA DIANA

LIŢĂ TEODORA

IV A

87, 2

M

GHIŢĂ NICOLETA

 

 

 

 

 

Matematică

 

1. SAKUH SAID, IV B, 92 puncte, ZAHARIA ELENA – PREMIUL II

                                              

 

 

 

 

 

 ETAPA PE MUNICIPIU

LB. ROMANA

 

 

 

 


1. SAKUH SAID - 89 puncte, CLASA a IV-a B- INV.  ZAHARIA ELENA, PREMIUL II


2. NEDELCU S
TEFAN - 85.5 puncte, CLASA a IV-a C - INV. CHIRITA D., PREMIUL III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Olimpiada de educatie civica – cls a III-a si  a IV-a

      

ETAPA PE SECTOR – 23 IANUARIE 2010

Nr. crt.

Numele si prenumele

Clasa

Profesor

Punctaj

Calificare la ETAPA PE MUNICIPIU

6 martie 2010

1.

Sakuh Said

Nicolae Ruxandra Stefania

IV B

Zaharia Elena

100

Premiul I

x

2.

Persicanu Alexandra

Sbircea Mihaela

III C

Grigorescu Cătălina

95

Premiul II

x

3.

Buzatu Flavius

Locurto Giulia

IV A

Ghiţă Nicoleta

95

Premiul II

x

4.

Roman Daria

Szocs Iulia

III C

Grigorescu Cătălina

90

Premiul III

x

5.

Ioniţă Ştefan

Stoichici Paul

III C

Grigorescu Cătălina

90

Premiul III

x

6.

Costea Roberta

Maldareanu Orlando Marian

IV B

Zaharia Elena

90

Premiul III

x

7.

Neferu Ema

Stănescu Ruxandra

III C

Grigorescu Cătălina

85

Mentiune

x

8.

Ungurenci Marina

Serban Mihaela Ioana

III C

Grigorescu Cătălina

85

Mentiune

x

9.

Iancu Bogdan

Ghenea Paul

III C

Grigorescu Cătălina

82,5

-

10.

Oproiu Maria Ioana

Ionita Andreea Liliana

IV C

Chiriţă Diana

80

-

11.

Nedelcu Ştefan

Mares Florentina

IV C

Chiriţă Diana

80

-

12.

Timofte Florina

Gavrilescu Mirela Gabriela

IV C

Chiriţă Diana

80

-

 

 

 

 

 

 

 

·         Matematica: faza pe scoala s-a desfasurat in 12.01.2010, iar participarea elevilor a fost urmatoarea:

 

Clasa

Nr.elevi participanti – etapa scoala

Nr.elevi calificati la etapa sector

Prof. coordonatori

AV-a

18

1

Udrea Tatiana

Miu Violeta

Militaru Valerica

Dragnea Rada

AVI-a

17

3

AVII-a

19

3

AVIII-a

-

-

Total

54

7

 

 

·         fizica: faza pe scoala s-a desfasurat in 09.12.2009, iar rezultatul participarii elevilor la sector a fost urmatorul:

 

Clasa

Nr.elevi participanti–etapa scoala

Nr.elevi calificati la etapa sector

Nr. elevi calificati la etapa pe municipiu

Prof. coordonatori

A VII- A

9

8

2

Proorocu A.

A VIII-A

6

4

2

Total

15

12

4

 

Elevul Olteanu George(VII A) a obtinut mentiune/municipiu.

Eleva Chihaia Tania(VIII B) a obtinut locul II la Concursul International de Matematica Aplicata”Math Experience” editia I.

·         biologie: faza pe scoala s-a desfasurat in 12.12.2009, iar participarea elevilor a fost urmatoarea:

 

clasa

Nr.elevi participanti – etapa scoala

Nr.elevi calificati pentru etapa sector

Rezultate la etapa sector

Prof. coordonatori

 

27

5

 

Broasca Viorica

 

 

 

 

·         ed. tehnologica: faza pe scoala s-a desfasurat  28.01.2010, iar participarea elevilor a fost urmatoarea:

 

clasa

Nr.elevi participanti – etapa scoala

Nr.elevi calificati la etapa sector

Rezultate la etapa /sector

Prof. coordonatori

A V-A

26

2

 

Petre Contesina

A V-A

5

2

2 premii III(cls. VI si V)

A VII-A

6

-

 

Total

37

4

 

 

 

·         religie: faza pe scoala s-a desfasurat in 05.01.2010, iar participarea elevilor a fost urmatoarea:

 

clasa

Nr.elevi participanti – etapa scoala

Nr.elevi calificati la etapa sector

Rezultate la calificati pentru etapa municipiu

Prof. coordonatori

V-VII

66

27

 

David Rodica

Anton Simona

 

La aceste rezultate se adauga premiile si punctajele deosebite obtinute la:

·         lb. engleza pentru Cangurul Lingvist si la Concursul National de Evaluare in Educatie (etapa I lb. romana, matematica octombrie 2009, lb. engleza noiembrie 2009)

·         „Crosul Olimpic Scolar” – faza sector 09.10.2009, in parcul Morarilor, si exista 5 elevi calificati pentru faza pe municipiu.

·         „Olimpiada Sportului Scolar”- faza pe sector fotbal 23.10.2009,au participat 12 baieiti clasa a VIII-a, baschet 15/22ianuarie la Scoala Nr.30

 

 

 

Concursul de creatie literara MARCELA PENES  elevi calificati la etapa pe municipiu – aprilie 2010

 

                     

 

 

·         Concursul Media Kinder (participanti echipaje de la cls II-VI)

 

Echipe câştigătoare( cate 3 elevi) de la .

     Cls II B – inv. Şişu Raluca

                                         Cls. III D – prof. inv primar Iancu Monica

                                          Cls IV C – inv. Chirita Diana

                                          Cls. V D – prof. Năftănăilă Tatiana

                                          Cls. VI B – prof. Miu Violeta

 

·         CONCURS  ŞCOLAR “ CĂLĂTOR PRINTRE … RÂNDURI organizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti in parteneriat cu Asociaţia Învăţătorilor din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

 Coordonator :

 Înv. Iancu Monica

 

Elevi calificati la etapa pe sector

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

elevului

Clasa

Cadrul didactic îndrumător

 

1

 

ENACHE STEFAN ALEXANDRU

 

I

 

Inv. Dumitru Viorel

 

2

 

STAN BIANCA MARIA

 

I

 

Inv. Dumitru Viorel

 

3

 

FARCAS ANCA

 

a  II –a

 

Inv. Vasile Maria

 

4

 

POPESCU GABRIEL

 

a II  - a

 

Inv. Vasile Maria

 

5.

 

IANCU BOGDAN

 

a  III –a

 

Prof. inv. primar

Grigorescu Catalina Luminita

 

6.

 

NEFERU EMA

 

a III  - a

Prof. inv. primar

Grigorescu Catalina Luminita

 

ELEVI CALIFICATI  LA ETAPA PE MUNICIPIU

 

Nr. crt.

 

Nume / prenume elev

 

Îndrumător

 

Premiul

Punctaj obţinut / faza pe sector

 

Clasa

1

Enache Alexandru

Înv. Dumitru Viorel

I

100 puncte

I A

2

Stan Bianca

Înv. Dumitru Viorel

III

90 puncte

I A

3

Popescu Alexandru

Înv. Vasile Maria

I

100 puncte

II C

4

Farcaş Anca

Înv. Vasile Maria

I

100 puncte

II C

5

Neferu  Ema

Înv. Grigorescu Cătălina - Luminiţa

I

100 puncte

IIIC

6

Iancu Bogdan

Înv. Grigorescu Cătălina - Luminiţa

II

97, 75 puncte

III C

 

 

 

·          Cangurul in lumea povestilor – 21 mai 2010 - limba si literatura romana

      

              Rezultate excelente si f. bune la toate cls. I-IV.

 

·         Cangurul matematic-8 aprilie 2009-matematica

 

    Proba de baraj 

 

 - 27 elevi – cls a III –a  : 15 elevi – 3C,  6 elevi – 3D,  3 elevi – 3A, 3 elevi – 3 B

Cristea Radu – cls a III-a C – 103, 75 ( cel mai mare punctaj/ scoala)

 

 - 5 elevi cls a IV-a -  3 elevi – 4A, 1 elev – 4 B, 1 elev – 4 C

–-Buzatu Flavius -  cls. IV-a A  85 p  ( cel mai mare punctaj/ scoala)

 

·         Participare la Expozitia de mărţisoare şi felicitari realizate de copii, organizata de Primăria Municipiului Bucureşti

-          înv.Grigorescu Cătălina

-          înv. Ghiţă Nicoleta

-          înv. Zaharia Elena

-          inv. Iancu Monica

-          inv. Şişu Raluca

-          inv. Leahu Rodica

 

·         Participare la concursurile de desene organizate de  hipermarket-urile Cora,

Carrefour.

 

·         Participare la CONCURSUL DE MATEMATICĂ’’Micul Matematician’’- organizat de Editura Nomina, Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. – cls II-IV – 16 aprilie 2010 – cls.2 B, 2 C,  3 C, 4 A,  4 B , 4C, - premii si diplome

Au obtinut locul I ( 100 puncte) 4 elevi / cls a III-a C, 6 elevi / cls. a IV-a A, B, C.

 

·         Concursul Eurojunior – cls III-IV – 23 aprilie 2010 /  coord. Prof. inv. primar – Zaharia Elena

 

Mentiune : Savu Theodora, Cls Ii A, Inv. Leahu Rodica

                        Ioniţă Andreea Liliana, Cls Iv C, Inv. Chirita Diana

                               Jelea Mihai, Cls Iv C, Inv. Chirita Diana

                               Nedelcu Stefan, Cls Iv C, Inv. Chirita Diana

                               Oproiu Maria, Cls Iv C, Inv. Chirita Diana

 

·         Concursul Piticot – cls. I-II – coord. Prof. inv. primar – Zaharia Elena

 

Premiul I  - 1 elev - cls. IB , inv. Modoran Violeta

Premiul I – 1 elev – cls. II A, inv. Leahu Rodica

 

·         Participare la CONCURSUL COMUNICARE. ORTOGRAFIE.RO  organizat de Editura Nomina, Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cls a III-a C (Grigorescu Cătălina),  – 7 mai 2010 –

-  NEFERU EMA,  PERSICANU ALEXANDRA,  ROMAN DARIA, TOMESCU IOANA au obtinut 100

     de puncte – locul I + cls a III-a C

       -  Ceilalti elevi ai clasei au obtinut punctaje bune si  f. bune de la 98 la 80 de puncte.

 

·         Participare la activitatile Corului “Angelini” al Scolii Nr. 66, coordonat de doamna prof. Ionescu Diana,in parteneriat cu Colegiul “Hippolyte Rémy”, Corul “Les jeunes chanteurs” de Coulommiers, Franta, dirijor profesor Loïc Saouter.- mai 2010 prin:

-          Sustinerea unor lecţii interactive: cls. IIB, III A, III C, (Sisu R, Dumitru A., Grigorescu C.)

-          Participare la concertul de la Lic. L. Blaga : III C, IV A, IV B, IV C ( Grigorescu, Ghita, Zaharia, Chirita)

-          Participare la Concertul de la Palatul Copiilor

 

·         Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie – 3 etape – cls. I-IV

-          Limba şi literatură română,31.10.2010, 27.02.2010, 17.04.2010

coord. prof. inv. primar înv. Grigorescu Cătălina -  cls I-IV,

coord. prof. Roman Felicia -  cls. V-VIII

-           Matematică, 17.10.2009, 20.02.2010, 24.04.2010

coord. prof. inv. primar  Grigorescu Cătălina)

-           Lb.engleză 14.11.2010, 08.05.2010

coord. Prof.. Stanescu Sabina

-           

Au participat elevii de la

         cls a II-a A (  Leahu Rodica ), a II-a B ( Şişu Raluca ), a II-a C ( Vasile Maria)

         cls. a III-a B(  Ciobanu Ioana )  , cls. a III-a C (Grigorescu Cătălina), cls. a III-a D( Iancu Monica)

         cls. a IV-a A(Ghita Nicoleta),  cls. a IV-a B( Zaharia Elena),  cls. a IV-a C(Chiriţă Diana)

 

Elevii si cadrele didactice au primit diplome şi medalii pentru performanţele obţinute la fiecare etapă. S-au remarcat prin rezultatele obtinute elevii claselor a II-a B, a II-a C, cls. a III-a C, a IV-a C care au obţinut punctajul maxim- 100 de puncte, locul I si medalii.

                                      

     Etapa finala - Lb. romana si matematica– 6 iunie 2010

 

Au participat elevii care au fost calificati in clasamentul national prin obtinerea locul I la una sau mai multe din cele trei etape ale concursului  -

-  elevi din cls. a II-a B ( Şişu Raluca ), a II-a C ( Vasile Maria), cls. a III-a C (Grigorescu Cătălina).

 

·            THE 39-TH INTERNATIONAL CHILDREN’S  ART CONTEST& EXHIBITION –JAPONIA- 2009 –concurs de  educatie plastica , cls. a III-a A, înv. Dumitru Alexandrina

- premiere pt. anul scoalar 2008-2009

                    -INOCENTIU-MARIAN TURTA-premiul I si MEDALIA DE AUR,

                              MARIA TANASE - premiul al doilea si MEDALIA DE ARGINT,

                                                                    cls  a II-a A , înv. Dumitru Alexandrina

         -  premiul I si MEDALIA DE AUR – an scolar 2009-2010 - DOROBANŢU ANA-MARIA , cls  a III-a A , înv. Dumitru Alexandrina

                                                               

·         Participare la realizarea revistei Scolii Nr. 66 TANDEM :

- IIIA- Dumitru A.,

- I A – Dumitru V.,

- III D – Iancu M.,

- III C – Grigorescu C.,

- II B – Şişu R.,

- IV C – Chiriţă D.,

- IV B – Zaharia E.

 

·         Concursuri de ed. plastica si colaje :

 

Bucuriile primaverii, aprilie 2010, ISJ Bacau

Gândurile anotimpurilor-etapa a II-a, ISJ Neamt

Lumină din lumina învierii- editia a II-a, aprilie 2010, ISJ Caraş-Severin

Mărţişor – flori pentru inima mamei , ediţia I, martie 2010, ISJ Vrancea

Sarbatoarea Pastelui in sufletul meu, editia I, aprilie 2010, ISJ N eamţ

Martie, vestitorul primăverii, martie 2010, ISJ Valcea

Fantezii de iarnă, editia a II-a, Jud. Neamt

Sclipiri de aur – 3 etape- martie – Mărţişor

                                                       aprilie – Paşti

                                                       mai – Vacanta mare, ISJ Brasov

Rai de mai - echilibru si frumusete in natura, aprilie 2010, Jud.Neamt

Micul crestin – editia I, aprilie 2010, Jud. Vaslui

Sarbatoarea de Pasti , bucuria copiilor, bucuria credintei, martie-aprilie 2010, Jud. Timis

Fantezii de primavara , editia a III-a, martie-aprilie 2010

Culoare din lumina invierii, martie 2010,  Jud. Neamt

Primavara-n sarbatoare , mai 2010, ISJ Buzau

Reinvierea naturii, editia a II-a, iunie 2010, ISJ Salaj

Simfonii de primavara, editia a II-a, martie 2010, ISJ Suceava

Vine, vine iepuraşul, editia I, aprilie 2010, ISJ Timis

Zambet de copil, editia aII-a, mai 2010, ISJ Prahova

 

       Cadre didactice coordonatoare: Iancu Monica, Grigorescu Catalina, Ghita Nicoleta, Chirita Diana, Zaharia Elena, Leahu Rodica

       Elevii au obţinut premii şi menţiuni, iar cadrele didactice coordonatoare diplome de participare.

 

2.        PROIECTE,  PROGRAME EDUCATIONALE

Activitatea educativa, la nivelul colectivelor de elevi, a fost centrata in orele de dirigentie si in cadrul activitatilor extrascolare si extracurriculare pe urmatoarele obiective:

q       autocunoasterea si increderea in sine si in ceilalti;

q       relationarea pozitiva cu sine si cu ceilalti;

q       informarea si formarea continua, in vederea dezvoltarii carierei si adaptarii la cerintele pietei muncii;

q       folosirea eficienta si placuta a timpului liber;

q       practicarea managementului participativ;

q       cultivarea si dezvoltarea inclinatiilor si talentelorelevilor pentru anumite domenii;

q       identificarea si implicarea in rezolvarea problemelorvietii comunitare;

q       asumarea de roluri si responsabilitati in viata sociala;

q       dezvoltarea unui comportament individual si social ecologic sanatos;

q       aplicarea principiilor dreptului omului in actiunile de protectie a mediului.

 In activitatea comisiei dirigintilor nu exista disfunctii majore;  se recomanda mai multa atentie in modul de realizare a activitatii de dirigentie, o mai mare implicare a membrilor consiliului profesorilor clasei in rezolvarea problemelor educationale si in evaluarea comportamentului elevilor. In ceea ce priveste disciplina elevilor, in urma Consiliului profesoral pentru validarea situatiei la invatatura si disciplina din de la sfarsitul semestrelor/anului scolar dupa consultarea invatatorilor si a dirigintilor cu profesorii din consiliul clasei, s-a constatat ca nu exista niciun elev cu nota la purtare sub 7.

 

 

·           Participare la proiectul “ Să citim pentru mileniul III – Săptămâna lecturii” , în colaborare cu Grădiniţa Nr.277 şi Grădiniţa Nr.189 “ Malaxa”, cls. I-IV.( semestrul I şi semestrul al II-lea) – 17-21 mai 2010

 

·           Participare la Proiectului Educaţional Ne informăm, conştientizăm şi protejăm  cu tema: Apa- sursa vieţii- concurs de desene, cântece şi poezii, cls. I- IV, organizat de Direcţia Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-Civică – Biroul de Educaţie Eco-Civică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti  - cls. III A, III C, III D,  IV B                                                  

 

·         Participare la proiectul educaţional “ Noi despre noi” editia a IV-a organizat de ISMB şi ISJ Buzău, cls. a III-a C, înv. Grigorescu Cătălina, locul I/national la concursul de desene, creaţii literare şi fotografie,  cu tema: “Anotimpuri”

 

·         Participare la Programul Ecologic “ Primăvara şcolilor “ – organizat de Primăria Sectorului 2,  cadre didactice participante :

-          prof. inv. primar. Grigorescu Cătălina - coordonator,

-          prof. inv. primar Zaharia Elena,

-          prof. inv. Primar Iancu Monica,

-          prof. Broasca Viorica ,

-          prof. Naftanaila Tatiana

Activitatea desfasurata in cadrul proiectului in perioada martie- mai 2010 a a constat in:

-               activitati ecologice saptamanale in Parcul Morarilor – igienizare si depozitare a materialelor reciclabile

-                campanie de informare si  sensibilizare ecologica a cetatenilor din Parcul Morarilor

-                atragere de noi membri in cadrul Clubului ECO...U66

-                confectionarea de machete, costume din materiale ecologice

-                organizarea unui concurs ecologic la nivel de sector, intitulat Mesaje

pentru omenire

-                realizarea revistei ecologice Mesaje pentru omenire

-                prezentarea unor desene, scenete si cantece cu tema ecologica prezentate in cadrul parteneriatelor ecologice – realizate in colaborare cu Gradinita Nr. 189 si Forumul Tinerilor al Sectorului 2,  cu prilejul zilelor ECO

-                realizarea unui CD care contine filmul intregii activitati si o prezentare power-point care prezinta realizarile acestui program ecologic.

.

·         Participare la acţiunile în comun cu B. R. Poliţia Capitalei - cls. I-IV, coord. prof. inv. primar Zaharia Elena, reprezentanţi ai cls. I-IV.

 

                                

·          Participare la  Proiectul SCHOOL CHILDREN MENTAL HEALT IN EUROPE,

          - coordonator local al proiectului – Prof, inv. primar . Grigorescu Catalina

 

Clase participante :

IA( Dumitru V),

IC( Stoian E),

II A( Leahu R.),

II C( Vasile M.),

III B( Ciobanu I.),

III C ( Grigorescu C.),

IV B( Zaharia E),

                    

·         Participare la Proiectul educativ cu continut civic – Lectia de democratie, organizata la Palatul Parlamentului – in colaborare cu  Forumul Tinerilor din Bucuresti, Sector 2,  10 iunie 2010 , cls. a III-a C ( Grigorescu C.), si cls a IV-a A ( Ghita Nicoleta),

 

 

In activitatea comisiei dirigintilor nu exista disfunctii majore;  se recomanda mai multa atentie in modul de realizare a activitatii de dirigentie, o mai mare implicare a membrilor consiliului profesorilor clasei in rezolvarea problemelor educationale si in evaluarea comportamentului elevilor.

                Activitatea extrascolara/extracurriculara a antrenat o mare parte din elevii de la toate clasele prin proiectele si programele initiate si/sau derulate in unitatea de invatamant :

1.        Organizarea primei zile de şcoală pentru elevii din clasa I.

2.        Demararea proiectului „Verde pentru bicicleta” in parteneriate cu Primaria Capitalei – Directia pentru protectia mediului si educatie “Eco Civica” + Consiliu National pentru securitate rutiera + Asociatia „Bate saua sa priceapa iapa” reprezentata prin „Geo bate saua”,  responsabil-prof. Stanescu Sabina + 9 diriginti (Broasca V., Anton S., Petre C., Militaru V., Gopsa M., Roman F., Proorocu A., Dragulet T., Zaharia E.)

3.         S-au desfăşurat activităţi caritabile: lunar, coordonati de prof. de religie David Rodica, elevii scolii, cadre didactice si parinti  au participat la programul „Nu va este dor de bunici?” de ajutorare a caminului de batrani “Sf. Mina” de la Manastirea PASAREA.

4.        In colaborare cu Parohia Marcuta se desfasoara proiectul „Hristos impartasit copiilor”

5.        Au fost vizionate spectacole:

Ø       de opera: la Opera Romana cu elevii membri in corul scolii (prof. coordonator: Ionescu D.)

6.        Vizite la muzee: Muzeul Satului,Muzeul tehnic „Dimitrie Leonida” – clasa a VII-a C

7.        Vizita la Gradina Botanica – clasa a VII-a E

8.        A fost organizat Consiliul elevilor, alcatuit din liderii claselor V-VIII, in cadrul caruia s-au dezbatut teme precum: lupta impotriva violentei, egalitatea de sanse, petrecerea timpului liber etc. au participat: directori, consilierul psiho-pedagog, prof. coord. de proiecte si programe.

9.        Participarea corului ”Angelini”,al Scolii Nr. 66  la Festivalul de colinde “O ce veste minunata”, desfasurat pe 12.12.2009, organizat de Primaria S2.

10.     Sustinerea de concerte (colinde) la Biserica Sf. Ioan Botezatorul, la Sediul ANAF-sector 5, si in Scoala Nr. 66 in prezenta cadrelor didactice, parinilor si a elevilor scolii.

11.     Pe 15 ianuarie elevii claselor a II-a au realizat un spectacol literar „Eminescu”

12.     Scoala Nr. 66 (elevii claselor a III-a C,D) in parteneriat cu Scoala Girov,Jud Neamt au participat la concursul national „Culoarea poeziei eminesciene”.

13.     Cu prilejul Zilei de 24 Ianuarie clasele a II-a au organizat concursul „Hora Unirii” cu sectiunile desene si recitari.

14.     Catedra de lb. engleza a pregatit, in cadrul restrans impus de existenta gripei AH1N1, serbări legate de tradiţiile: Halloween şi Christmas, iar invatatorii si dirigintii au organizat serbarea Pomului de Craciun si a colindelor.

15.     .Au fost organizate excursii tematice atât de clasele I – IV (“Toamna pe plaiurile romanesti”-Barajul Paltinul, Muzeul Ceasurilor Ploiesti, Muzeul Iulia Hasdeu), cat si la clasele V-VII( trasee istorice si spirituale romanesti: Cheia) coord. invatatorii, dirigintii.

16.     Realizarea de reviste in lb. engleza si indrumarea elevilor de la clasa a VI-a A in vederea participarii cu articole la revista „Dilematix - prof. Stanescu S.

17.      Activitati comune cu Gradinita Nr.189 Malaxa si Gradinita Nr. 277:  proiectul “Sa citim pentru mileniul III” –“Saptamana lecturii”– coord Dumitru Al. si proiectul de educatie globala „Noi despre noi” – coord. Grigorescu C.

18.     Finalizarea Proiectului “Primavara scolilor”- noiembrie 2009 – coord. Grigorescu C., Petre C., Broasca V. – in colaborare cu Primaria S2.

19.     Proiectul “Orasul verde in care locuim” in parteneriat cu liceul ”Lucian Blaga” coord. prof.  Broasca V.

20.     Initierea si desfasurarea la propunerea doamnai director Topana Monica Daniela a concursului „Fruntasii lunii”, pentru stimularea interesului elevilor pentru calitatea invatarii.

21.     Organizarea si desfasurarea sesiunii de comunicari ale elevilor pe sectiuni cu tema „Impreuna impotriva violentei” prin exemplul creator al faptelor bune(editia a VIII-a) si editia a IX-a – „Exemplul creator al faptelor bune”.

22.     Oragnizarea de lectorate in special cu parintii elevilor de clasa aVIII-a si cu parintii elevilor membrii in corul „Angelini” al Scolii Nr. 66.

23.     Activitati specifice in vederea reluarii activitatii revistei scolii „TANDEM”si aparitia a primelor doua numere din 2010 – ANUL I/SERIA NOUA.

24.     ORGANIZAREA CAMPIONATULUI DE FOTBAL AL Scolii Nr.66, „Cupa 1 Iunie”

25.     Actiunea „Before school” – voluntariat al elevilor de la Grupul Scolar „Sf. Pantelimon”.

26.     Actiunea „After school” in parteneriat cu inv. cls. I-IV  si parintii elevilor.

27.     Participarea la CUPA „CONSTANTIN ARDELEANU”, la care s-a obtinut locul III/sector la cls. a IV-a baieti si fete, locul I/sector pt. Echipa mixta cls. I-II; aceasta echipa mixta a obtinut si locul II/municipiu.

               

X. Consiliere scolara, profesionala si in cariera

 

Elevii au beneficiat si de asistenta psihopedagogica asigurata  prin:

a) activitati de consiliere individuala pentru :

·         dificultati de adaptare la mediul scolar,

·          cunoasterea de sine si nevoia de dezvoltare personala,

·         cunoasterea resurselor si valorilor personale in vederea orientarii carierei

·         dificultati de comunicare. Au fost consiliati individual 32 de elevi si 23 de parinti..

b)activitati de consiliere desfasurate la clase(pentru acelasi tip de probleme de la punctul a.)

c) consilierea vocationala a elevilor.

La nivel de grup au fost consiliati 250 de elevi, interventiile vizand:comunicarea pozitiva, managementul clasei, coeziunea clasei, autocunoastere, conflicte intergenerationale, problemele adolescentilor.

 

     XI. Parteneriatul social inter/institutional si cu sindicatele reprezentative

 

 

 

-          Directorii si comisia de disciplina s-au straduit sa rezolve situatii conflictuale intre profesori si parinti pentru asigurarea unui climat de munca eficient.

-          Directorii, membrii Consiliului de administratie, profesori si invatatori in colaborare cu administratia scolii au avut in vedere monitorizarea lucrarilor de reabilitare si au contribuit la o relationare buna cu echipele de constructori si cu reprezentantii Primariei Capitalei/firmelor implicate in proiect.

 

Pentru o mai buna cunoastere a rezultatelor muncii educative din unitatea noastra de invatamant, doamna director Topana Monica Daniela a initiat si coordonat crearea site-ului Scolii Nr. 66 - www.scoala66.ro.

                Personalul didactic, administrativ si de ingrijire, intregul personal al scolii prezinta scoala in fata parintilor si a comunitatii locale, prin intreaga lor activitate.. Se impune efortul tuturor cadrelor didactice si a personalului auxiliar si de intretinere pentru a imbunatati permanent imaginea Scolii Nr.66, printr-un corect parteneriat social inter/institutional si cu  sindicatul  prin intermediul liderului de sindicat al scolii.  .

 

DIRECTOR,

 TOPANA MONICA-DANIELA

 

 

PREZENTAT IN SEDINTA CONSILIULUI PROFESORAL DIN 01.10.2010 SI VALIDAT IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIN 01.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Scoala Generala Nr 66 - Bucuresti. Valid XHTML si CSS.

Reflexologie & Reflexoterapie